Artikkel om Hydraulisk kalkmørtel

kalkmortelDet har i de senere år vært et økende forbruk av hydrauliske kalkmørtler til rehabilitering av gammelt murverk. Puss av fasader, omspekking og ommuring av teglmurer og natursteinsmurer er fagområder som har fått større oppmerksomhet, som følge av ny viten og nye produkter.

Denne artikkel gir en orientering om de forskjellige begreper og egenskaper som benyttes i bransjen, og som er viktig å kjenne til ved prosjektering og utførelse.

 

Det har i de senere år vært et økende forbruk av hydrauliske kalkmørtler til rehabilitering av gammelt murverk. Puss av fasader, omspekking og ommuring av teglmurer og natursteinsmurer er fagområder som har fått større oppmerksomhet, som følge av ny viten og nye produkter. Denne artikkel gir en orientering om de forskjellige begreper og egenskaper som benyttes i bransjen, og som er viktig å kjenne til ved prosjektering og utførelse. - See more at: http://npmf.no/wip4/ny-artikkel-om-hydraulisk-kalkmoertel/d.epl?id=1036697#sthash.EwZCgtlS.dpuf
Attachments:
Download this file (Brosjyre_Hydraulisk_Kalkm_rtel_2011_side_1_4_pdf__3__pdf.pdf)Brojyre om hydraulisk kalkmørtel[ ]393 kB