Fasaderehabilitering

fasaderehabiliteringDe fleste mennesker oppholder seg daglig i bygninger som før eller senere kan ha behov for en fasaderehabilitering. Manglende vedlikehold eller tidens tann kan gjøre dette nødvendig - det kan være ønskelig i forbindelse med eierskifte - men skader kan også gjøre behovet prekært på grunn av faren for ting- og personskade.

Skjemmende og farlige forhold kan påtales etter Plan- og bygningslovens §89 og/eller kan medføre straff eansvar etter straffeloven.

Forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger kan være eller medføre en betydelig kostnad for eiere eller leietakere. Arbeidet bør derfor planlegges og gjennomføres riktig. Men riktig er ikke ensbetydende med dyrt, oggalt er ikke nødvendigvis billig. Det er viktig å identifisere tilstand, årsak og krav til essensielle produktegenskaperfor rehabiliteringen. Faglig god prosjektering av slike oppgaver er viktig for bestandigheten.

Et vellykket resultat er avhengig av godt håndverk i både murens utforming (pussoppbygging, beslag og avrenning), riktig valg av malingstype/malingssystem og korrekt rengjøring, forbehandling og påføring av overflatebehandlingen. For at murmalingen skal få vedheft må underlaget være fast og ha en fettfri overflate.

Norsk Puss- og Mørtelforening er en medlemsorganisasjon for produsenter og leverandører av produkter som benyttes av murbransjen i Norge. Foreningen ble etablert i 1986, og står bak denne håndboken for fasaderehabilitering. Den omhandler mur-, puss- og malerarbeider på fasader av murverk og betong med behov for rehabilitering, og gir nyttig innføring i egnet prosjektorganisering og aktuelle produktegenskaper. Deler av struktur og innhold er en oppdatering av Reparasjonshåndbok for puss- og malingsarbeid som ble utgitt i 1993 i et samarbeid mellom Murbransjens forsknings- og informasjonskontor (der foreningen var medlem) og Maler- og byggtapetsermestrenes Landsforbund. Innholdet er supplert med erfaringer fra nyere prosjekter. Innholdet er oppdatert med hensyn til dagens lovverk, erfaringer og praksis.

Denne samling med råd og tips står uavhengig av den enkelte produktleverandør og utførende entreprenør, og er dekkende for mange av de nyanser man møter i hverdagen. Boka er ment som et hjelpemiddel for alle seriøse aktører. Last ned brosjyren under

 

Attachments:
Download this file (Fasaderehabilitering_2009_skjermoppl_sning___hele_boka_pdf.pdf)Fasaderehabilitering[ ]3378 kB