Ny veileder om vintermuring - februar 2015

vintermuringDe aller fleste har behov for å fortsette mur- og pussarbeider også
inn i den kalde årstiden. Dette er fullt mulig dersom du gjør de riktige vintertiltakene. Npmf laget en kort veileder med råd og tips for vintermuring.

Veilederen kan leses og lastes ned her