Medlemmer i Norsk Puss- og Mørtelforening

Norsk Puss- og Mørtelforening ble etablert 1982 og har i dag 11 medlemmer. Driften finansieres i sin helhet av medlemmene.

 


 

Norsk Puss- og Mørtelforening ble etablert 1982 og har i dag 12 medlemmer. Driften finansieres i sin helhet av medlemmene. - See more at: http://npmf.no/wip4/om-oss/d.epl?id=1034915#sthash.EFDP5bMQ.dpuf