Monthly Archives

august 2021

vannskade
Hus,

Vannskader og erstatning fra forsikringsselskapet

Visste du at det hvert tiende minutt oppdages en ny vannskade i Norge? Forsikringsselskapet IF melder blant annet om en dobling av vannskader de siste årene.

Vannskader er en gjenganger i forsikringssaker og i erstatningssaker overfor tidligere eiere av boligen:

«Dersom du har oppdaget råteskade eller fuktskade eller muggsopp i boligen, og du ikke har fått tilstrekkelige opplysninger om dette, vil du dermed kunne påberope deg at det foreligger en mangel.» Kilde: Eiendomsrett.no

Et typisk tilfelle er det yngre mennesker overtar eldre boliger. Det gamle rørsystemet er slitt, og slett ikke dimensjonert for mye dusjing slik den yngre generasjon har fått for vane. Det blir derfor overbelastes og det oppstår vannskader.

Forsikringsselskapene krever aktsomhet

Men en vannskade kommer normalt ikke av seg selv. Forsikringsselskapene forlanger at du har gjort din del for at dette ikke oppstår for at de skal utbetale erstatning. Du har det samme ansvaret over nye eiere etter at du har solgt eiendommen din.

Tilsvarende er dette noe du som kjøper må være oppmerksom på. Dersom du vil fremme krav overfor selgers forsikringsselskap eller direkte mot tidligere eier, vil det være et tema hva du burde vite på forhånd ved å lese salgsoppgaver eller selv oppdage ved visning.

Her ser vi nærmere på årsakene til vannskader, og hva forsikringsselskapene mener du bør gjøre.

Stadig dyrere å utbedre vannskader

I tillegg til at dukker opp stadig flere vannskader, blir kostnadene ved utbedring også stadig høyere.

Det kommer av at vi har mye bedre boliger i dag enn for tjue år siden. Moderne boliger er utstyrt med flere tappepunkter og mer sanitærutstyr.

Vannskader kommer ofte etter en frostperiode

Når det er kaldere enn ellers, sprekker vannrørene og forårsaker vannskader. Frotskader utgjør mellom 15 pg 20 % av forsikringsutbetalingene for vannskader.

Men det er ikke alle som får full dekning. Forsikringsselskapet stiller krav.

De viktigste tingene forsikringsselskapene mener du bør gjøre for å unngå vannskader på grunn av frost er følgende:

  • Steng hovedkrana før du reiser
  • Sørg for et minimum av oppvarmning i rom med røropplegg
  • Skift ut rør som er 30 år gamle eller eldre

Avslag eller avkortning av erstatningen

Det regnes med at det er store mørketall når det gjelder vannskader. Det er nemlig mange som ikke er berettiget til erstatning fra forsikringsselskapene, og dermed ikke kommer med på statistikken.

For vannskader forårsaket av utvendige rør som er over 20 gamle avkortes forsikringen nemlig med 5 % årlig. Det betyr at for over 40 år gamle rør betales ingen erstatning overhode.

Av utvendige rør er det for øvrig kun plastrør som kan gi rett til full erstatning uten avkortning.

Det gis heller ingen erstatning for vannskade i utette våtrom.

Skrifting av rør eller utbedring av våtrom er selvfølgelig ikke billig, men det er likevel det mest økonomiske i det lange løp.

Tvister om erstatning for vannskader

Norske rettsprotokoller og arkivene i klagenemder fylt med side opp og side ned om erstatning etter vannskader.

Her er det spørsmål om ansvarsforhold mellom eier, tidligere eier og forsikringsselskap. Det er også i mange saker behov for å avklare hvor mye som kan forventes av en boligeier med tanke på å forebygge vannskader.

Det kan være tungt å føre en slik sak mot en så profesjonell part som forsikringsselskapet. Nå vil forsikringen kunne dekke rettshjelpskostnader i slike saker, slik at også boligeieren kan søke juridisk hjelp.

Det er mange boligadvokater som har spesialisert seg på dette området. Be om en fri konsultasjon først, og at advokaten undersøker hvor mye du eventuelt kan få dekket av forsikringen til ytterligere bistand.

Kilder

https://www.sintef.no/contentassets/0657a3ad3a4c4b718a30ddd56ff7f3c5/nye-krav-ved-vannskader-og-fuktmalinger-konsekvenser.pdf